Harmonika Modul

Harmonika Modul

Hvordan man tilføjer, konfigurere og brugerdefinere harmonika modulet.

Harmonika modulet er en fremragende måde til at konsolidere information indenfor et enkelt system. Harmonika minder meget om faner, udover at de er placeret i en lodret liste. Når et nyt emne indenfor listen bliver åbnet, bliver det tidligere åbnet emne indenfor listen lukket og det nye emnes indhold bliver vist.

Hvordan tilføjer Du et harmonika modul til din side?

Før du kan tilføje et harmonika modul til din side, skal du først gå ind i Web Byggeren. Du vil i toppen se en Brug visuel bygger-knap, ovenover side redigeringen hver gang du vil bygge en ny side. Ved at klikke på denne knap, bliver Web Byggeren aktiveret og der gives adgang til Web Byggerens moduler. Derefter skal der klikkes på Brug visuel bygger, for at starte byggeren i visuel tilstand. Der kan også klikkes på Aktiver visuel bygger når du browser på forsiden af din webløsning, så længe du er logget ind på AWORK BIZ kontrolpanelet.

Når du er inde på din webløsning og har aktiveret den Visuelle Bygger, skal du efterfølgende klikke på den grå (+) knap så du kan tilføje et nyt modul til din side. Nye moduler kan kun tilføjes i en række. Hvis du er i gang med en helt ny side, skal du som det første huske at tilføje en række.

Find harmonika modulet i listen over moduler og klik på det for at tilføje det til din side. Modul listen er søgbar, så du kan søge på “harmonika”. Når harmonika modulet er tilføjet, kommer der en liste med muligheder som er opdelt i 3 kategorier: Indhold, design og avanceret.

Harmonika Indholds Indstillinger

Indenfor indholds fanen vil du kunne finde alt der har med modulets indhold at gøre, som for eksempel tekst, billede og ikoner. Alt der styrer det, som vises i modulet, kan findes i denne fane.

Åben Toggle Baggrundsfarve

Baggrundsfarven for hver harmonika toggle er forskellig, afhængig af om den er i lukket eller åben tilstand. Her kan du justere baggrundsfarven for åbne toggles. Vælg din ønskede farve fra farvevælgeren, for at anvende denne på dit modul.

Luk Toggle Baggrundsfarve

Baggrundsfarven for hver harmonika toggle er forskellig, afhængig af om den er i lukket eller åben tilstand. Her kan du justere baggrundsfarven for lukket toggles. Vælg din ønskede farve fra farvevælgeren, for at anvende denne på dit modul.

Baggrundsbillede

Hvis et baggrundsbillede er valgt, vil denne være baggrundsbilledet for det pågældende modul. For at fjerne et baggrundsbillede, skal URL’en slettes fra feltet. Baggrundsbilledet vil komme til syne ovenover baggrundsfarven, dette betyder at du ikke vil kunne se baggrundsfarven hvis et baggrundsbillede er valgt.

Admin Etiket

Dette vil ændre etiketten i web byggeren, for en nem identifikation.

Harmonika Design Indstillinger

Indenfor design fanen vil du kunne finde alt der har med modulets design at gøre, som for eksempel skrifttype, farve, størrelse og mellemrum. Denne fane er med til at ændre hvordan dit modul ser ud.

Ikon farve

Her kan du justere farven på ikonet, som kommer til syne i hver toggle, til den indvendige højre toggle rektangel. Hvis du justere baggrundsfarven for din toggle, har du måske også lyst til at justere ikon farven til bedre at komplimentere din brugerdefineret farvet.

Åben Toggle Tekstfarve

Tekstfarven for hver harmonika er forskellig, afhængig af åben og lukket tilstand. Her kan du justere tekstfarven for åbne toggles. Vælg din ønskede farve, fra farvevælgeren og anvend den på dit modul.

Lukket Toggle Tekstfarve

Tekstfarven for hver harmonika er forskellig, afhængig af åben og lukket tilstand. Her kan du justere tekstfarven for lukket toggles. Vælg din ønskede farve, fra farvevælgeren og anvend den på dit modul.

Tekst Skrifttype

Her kan du ændre skrifttypen på din tekst, ved at vælge den ønskede skrifttype fra rullemenuen. Du kan også tilpasse stilen af din tekst, ved at benytte dig af fed, kursiv og understreget.

Tekst Skrifttype Størrelse

Her kan du justere størrelsen af din tekst. Du kan trække skyderen for at gøre størrelsen af din tekst, mindre eller større eller du kan angive din ønskede værdi for tekst størrelsen til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Tekst farve

Som udgangspunkt er alle tekstfarver til at starte med hvid eller mørkegrå. Hvis du ønsker at ændre farven på tekstfarven, kan du gøre dette i farvevælgeren.

Bogstavs afstand

Bogstavs afstanden påvirker mellemrummet mellem hvert enkelt bogstav. Hvis du ønsker at justere mellemrummet mellem hvert bogstav, kan du her benytte dig af skyderen til at justere dette eller du kan angive din ønskede værdi for afstanden til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Linjehøjde

Linjehøjden påvirker mellemrummet mellem hver linje af din tekst. Hvis du ønsker at justere linjehøjden, kan du her benytte dig af skyderen til at justere dette eller du kan angive din ønskede værdi for afstanden til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Toggle skrifttype

Her kan du ændre skrifttypen på din toggle tekst, ved at vælge den ønskede skrifttype fra rullemenuen. Du kan også tilpasse stilen af din tekst, ved at benytte dig af fed, kursiv og understreget.

Toggle Skrifttype størrelse

Her kan du justere størrelsen af din toggle tekst. Du kan trække skyderen for at gøre størrelsen af din tekst, mindre eller større eller du kan angive din ønskede værdi for tekst størrelsen til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Toggle tekst farve

Som udgangspunkt er alle tekstfarver til at starte med hvid eller mørkegrå. Hvis du ønsker at ændre farven på tekstfarven, kan du gøre dette i farvevælgeren.

Toggle bogstavs afstand

Bogstavs afstanden påvirker mellemrummet mellem hvert enkelt bogstav. Hvis du ønsker at justere mellemrummet mellem hvert bogstav, kan du her benytte dig af skyderen til at justere dette eller du kan angive din ønskede værdi for afstanden til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Toggle linjehøjde

Linjehøjden påvirker mellemrummet mellem hver linje af din tekst. Hvis du ønsker at justere linjehøjden, kan du her benytte dig af skyderen til at justere dette eller du kan angive din ønskede værdi for afstanden til højre for skyderen. Indtastningsfelterne understøtter forskellige måleenheder, hvilket betyder at du kan indtaste “px” eller “em” efter den størrelses værdi du ønsker at benytte dig af.

Brug kant

Aktivering af denne indstilling, vil placere en kant omkring dit modul. Denne kant kan tilpasses ved hjælp af følgende betingede indstillinger.

Kant farve

Denne indstilling påvirker farven på din kant Vælg en brugerdefineret farve fra farvevælgeren for at anvende den på din kant.

Kant bredde

Som standard har kanterne en bredde på 1 pixel. Du kan øge denne værdi ved at trække skyderen for rækkevidde eller ved at indtaste en brugerdefineret værdi i indtastningsfeltet til højre for skyderen. Tilpassede måleenheder af understøttede, hvilket betyder at du kan ændre standardenheden fra "px" til noget andet, såsom em, vh, vw osv.

Kant stil

Kant understøtter otte forskellige stilarter, herunder: solid, prikket, stiplet, dobbelt, rille, højderyg, indsats og start. Vælg den ønskede stil fra rullemenuen for at anvende den på din kant.

Brugerdefineret polstri

Polstring er den plads, der er tilføjet inden i dit modul, mellem modulets kant og dets interne elementer. Du kan tilføje brugerdefinerede polstring værdier til et hvilket som helst af modulets fire sider. Hvis du vil fjerne tilpasset margen, skal du slette merværdien fra indtastningsfeltet. Som standard måles disse værdier i pixels, men du kan indtaste brugerdefinerede måleenheder i input felterne.

Harmonika Avanceret Indstillinger

På den avancerede fane finder du muligheder, som mere erfarne webdesignere kan finde nyttige, som f.eks. Brugerdefinerede CSS- og HTML-attributter. Her kan du anvende tilpasset CSS til et af modulets mange elementer. Du kan også anvende brugerdefinerede CSS-klasser og ID til modulet.

CSS ID

Indtast et valgfrit CSS ID, der skal bruges til dette modul. Et ID kan bruges til at oprette brugerdefineret CSS-styling, eller til at oprette links til et bestemte afsnit på din side.

CSS Klasser

Indtast valgfri CSS-klasser, der skal bruges til dette modul. En CSS-klasse kan bruges til at oprette brugerdefineret CSS-styling. Du kan tilføje flere klasser, adskilt med et mellemrum. Disse klasser kan bruges i Custom CSS, som du tilføjer til din side eller dit websted ved hjælp af Tema Valg eller Web Byggeren Indstillinger.

Brugerdefineret CSS

Brugerdefineret CSS kan også anvendes til modulet og et hvilket som helst af modulets interne elementer. I sektionen Custom CSS finder du et tekstfelt, hvor du kan tilføje brugerdefineret CSS direkte til hvert element. CSS-input til disse indstillinger er allerede pakket ind i stil koder, så du behøver kun at indtaste CSS-regler adskilt af semikolon.

Synlighed

Denne indstilling lader dig styre hvilke enheder dit modul vises på. Du kan vælge at deaktivere dit modul individuelt på tablet, smartphone eller på en stationær computer. Dette er nyttigt, hvis du vil bruge forskellige moduler på forskellige enheder, eller hvis du vil gøre det mobile design enklere ved at fjerne diverse elementer fra siden.

Individuel Harmonika Indholds Indstillinger

Titel

Titlen vil blive vist, når emnet er lukket inden i harmonika modulet, såvel som over harmonika teksten, når emnet er åbnet.

Indhold

Indholdet er vist i emne boksen, når harmonika modulet er åbnet under titlen.

Åben Toggle Baggrundsfarve

Baggrundsfarven for hver harmonika toggle er forskellig, afhængig af om den er i lukket eller åben tilstand. Her kan du justere baggrundsfarven for åbne toggles. Vælg din ønskede farve fra farvevælgeren, for at anvende denne på dit modul.

Luk Toggle Baggrundsfarve

Baggrundsfarven for hver harmonika toggle er forskellig, afhængig af om den er i lukket eller åben tilstand. Her kan du justere baggrundsfarven for lukket toggles. Vælg din ønskede farve fra farvevælgeren, for at anvende denne på dit modul.

Baggrundsbillede

Hvis et baggrundsbillede er valgt, vil denne være baggrundsbilledet for det pågældende modul. For at fjerne et baggrundsbillede, skal URL’en slettes fra feltet. Baggrundsbilledet vil komme til syne ovenover baggrundsfarven, dette betyder at du ikke vil kunne se baggrundsfarven hvis et baggrundsbillede er valgt.

Individuel Harmonika Design Indstillinger

Ikon farve

Her kan du justere farven på ikonet, som kommer til syne i hver toggle, til den indvendige højre toggle rektangel. Hvis du justere baggrundsfarven for din toggle, har du måske også lyst til at justere ikon farven til bedre at komplimentere din brugerdefineret farvet.

Åben Toggle Tekstfarve

Tekstfarven for hver harmonika er forskellig, afhængig af åben og lukket tilstand. Her kan du justere tekstfarven for åbne toggles. Vælg din ønskede farve, fra farvevælgeren og anvend den på dit modul.

Lukket Toggle Tekstfarve

Tekstfarven for hver harmonika er forskellig, afhængig af åben og lukket tilstand. Her kan du justere tekstfarven for lukket toggles. Vælg din ønskede farve, fra farvevælgeren og anvend den på dit modul.

Brugerdefineret polstring

Polstring er den plads, der er tilføjet inden i dit modul, mellem modulets kant og dets interne elementer. Du kan tilføje brugerdefinerede polstring værdier til et hvilket som helst af modulets fire sider. Hvis du vil fjerne tilpasset margen, skal du slette merværdien fra indtastningsfeltet. Som standard måles disse værdier i pixels, men du kan indtaste brugerdefinerede måleenheder i input felterne.

Individuel Harmonika Avanceret Indstillinger

Brugerdefineret CSS

Brugerdefineret CSS kan også anvendes til modulet og et hvilket som helst af modulets interne elementer. I sektionen Custom CSS finder du et tekstfelt, hvor du kan tilføje brugerdefineret CSS direkte til hvert element. CSS-input til disse indstillinger er allerede pakket ind i stil koder, så du behøver kun at indtaste CSS-regler adskilt af semikolon.

  • Related Articles

  • Indlæg titel modul

   Sådan tilføjes, konfigureres og tilpasses web byggerens indlæg modul. Indlæg titel modul viser titlen på dit nuværende indlæg, samt eventuelle udvalgte billeder på en elegant måde. Dette giver dig mulighed for at oprette mere unikke udseende indlæg, ...
  • Indlægsnavigerings Modul

   Sådan tilføjes, konfigureres og tilpasses web byggerens indlægsnavigerings modul. Hvordan tilføjer jeg en indlægsnavigering modul til min hjemmside? Før du kan tilføje et pristabel til din hjemmeside skal du først ind i web byggeren. Når dit Awork ...
  • Bagsidetekst Modul

   Sådan tilføjes, konfigureres og tilpasses web byggerens bagsidetekst modul. Bagsidetekst modul er en simpel og elegant kombination af tekst og billeder. Bagsidetekst er en god måde at give små korte og vigtige informationer på. Bagsideteksten kan ...
  • Toggle Modul

   Sådan tilføjes, konfigureres og tilpasses toggle modulet. Før du kan tilføje et Toggle modul til din hjemmeside skal du først ind i web byggeren. Når dit Awork biz tema er blevet installeret på din hjemmeside, skal du ind i den visuelle bygger og ...
  • Vidnesbyrd Modul

   Updated over a week ago Sådan tilføjes, konfigureres og tilpasses tekst vidnesbyrd modul i Awork biz. Sådan tilføjes et vidnesbyrd modul til din hjemmeside Før du kan tilføje et vidnesbyrd modul til din hjemmeside. Først skal du ind i web byggeren. ...